El Vel d’Alberti

Artefacte que permet dibuixar qualsevol imatge amb l’ajuda de dues quadrícules, una situada davant del pintor i l’altra en el paper on es va a dibuixar. Mirant a través d’un forat veurem el objecte a dibuixar seccionat per quadrats, els quals traslladarem al paper.

El Vel d’Alberti va ser inventat al segle XV per l’arquitecte, matemàtic i filòsof italià Leon Battista Alberti. Alberti és considerat el primer teòric artístic del Renaixement, interessat en la cerca de les regles, tant teòriques com a pràctiques, capaces d’oriental el treball dels artistes.
Alguns historiadors com Gisèle Freund, consideren aquest aparell un dels principals antecedents ideològics de l’aparició de la fotografia.
Actualment una tècnica semblant s’utilitza per pintar telons escenogràfics de gran format, el disseny original haurà estat seccionat amb una quadrícula, permetent-nos traslladar cada quadrat en el teló quadriculat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gravat tret del llibre de Robert Fludd
“Utriusque cosmi maioris scilicet
et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia”, 1617.

Artista i model amb quadricula de perspectiva.
Xilografia de Albrecht Dürer en el tractat
Instrucció sobre la mesura amb regla
i compàs de figures planes i sòlides”, 1525.