La Finestra de l’Artista

Artefacte que permet dibuixar qualsevol imatge amb l’ajut d’un vidre situat davant del pintor. Mirant a través d’un forat, per tal de no perdre le perspectiva, veurem l’objecte a dibuixar, amb un pinzell o retolador podem resseguir l’objecte sobre el vidre, i seguidament col·locar un paper sobre el dibuix per tal de transferir-lo al paper.
Els artistes del Renaixement van convertir el dibuix de la perspectiva en un art matemàtic molt sofisticat. “La Finestra de l’Artista”, tal com la van anomenar pintors com Albrecht Dürer o Leonardo da Vinci el segle XVI, va ser un aparell utilitzat per reproduir la realitat el més fidelment possible, objectiu principal de l’època renaixentista.Transfer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il·lustració de Albrecht Dürer treta del seu “Tractat de la mida” que mostra el mètode de produir una imatge a escala marcant els contorns de l’objecte en un vidre, és a dir, “una imatge plana”.

Autoretrat, 1498. Albrecht Dürer