MUTOSCOPE

Dispositiu cinematogràfic primitiu patentat per Herman Casla l’any 1894. Igual que amb el foliscopi, es tracta d’un visor d’imatges fotogràfiques que van variant a mesura que es passen els fulls, aconseguint-se la il·lusió del moviment. En aquest  cas, enlloc de ser un llibret, les fotografies estan col·locades al voltant d’un cilindre, augmentant la durada de la pel·lícula.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………