PANTÒGRAF

Aquest és el primer aparell de còpia que es coneix. Mecanisme articulat inventat l’any 1603 per l’alemany Christopher Scheiner. En aquella època es feia servir per a reproduïr mapes a diferent escala. Amb ell podem copiar qualsevol tipus d’il·lustració, fotografia o dibuix. Donada la seva simplicitat mecànica el resultat és impactant.

PANTÒGRAF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gravat trobat a

Gravat trobat a “Prattica del parallelogrammo da disegnare,” (Bologna, 1653) versió italiana
del llibre “Pantographice” de Christoph Scheiner (1631), llibre dedicat al pantògraf.