TAUMÀTROP

Joguina òptica inventada per l’anglès John Ayrton Paris l’any 1824, per demostrar una de les teories sobre la persistència retiniana, que afirma que una imatge roman a la retina durant una dècima de segon enllaçant-se amb la següent. Tot i que aquesta teoria ha perdut vigència a l’actualitat, aquest enginy no deixa de ser un important precursor d’instruments cinematogràfics més complexes com el zoòtrop o el praxinoscopi.

Taumàtrop

El taumàtrop consisteix en un disc rotatori amb una imatge diferent a cada banda.
La rapidesa del gir, articulat per una manovella superposa les dues imatges i les fusiona en una.

THAUMA= MERAVELLA I TROPOS= ACCIÓ DE GIRAR

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………