Vídeos

Vídeo de la instal·lació interactiva Zinematik

Felicitació de Nadal 2017

Càmera fosca

Harmonògraf

Fent servir el Limnoscopi

Zoòtrop horitzontal

Zoòtrop 3D de Marey

Foliscopi

Foliscopi mecànic

Zoòtrop vertical

Praxinoscopi

Felicitació de Nadal 2013

Felicitació de Nadal 2012

La pel·lícula del Mutoscope